Efter regnen börjar det nu komma upp både nya ogräs och odlingsväxter

Det regnade så pass mycket att det nu sgs. överallt börjar gro tidigare ogrodda växter. Det kan finns stora problem på fält med områdesvis tidigare grodda bestånd där en del spannmål bildar ax och oljeväxter börjar blomma medan grödorna först nu börjar sticka upp på de först nu grodda områdena.

 

Det kan finnas all orsak att göra bekämpningar i två omgångar så att man nu genast kör på tidigare grodda områden och först senare på nu spirande! Detta gäller speciellt oljeväxtfält där en del av fältet går mot blomning och nu akut skulle behöva en bagg- och eventuellt kålmalsbekämpning medan man ännu får vänta på resten av fältet.

 

På de först nu groende delarna av fältet kan det lite senare finnas stort behov av både lopp-, kålmals- och ogräsbekämpning och senare, vid tidigt knoppstadium, också baggbekämpning!

 

En del väderprognoser utlovar rätt rikliga regn från fredagen fram över veckoslutet så det gäller att nu snabbt ge sig ut och utföra ogjorda bekämpningar för i nästa vecka är tidigt grodda delar av spannmålsfälten åtminstone i axgång och oljeväxtfälten i blomning!

 

 

Denna sida är uppdaterad den 26.6. 2018 av Jan Grönholm, NSL