Efterlängtade sommarregn på från 20 – >60 mm har under den senaste veckan fallit på Sällskapets område! Risken för angrepp av svampsjukdomar är dock nu uppenbar i bestånd som börjar sluta sig.

Följ med utvecklingen av svampsjukdomar i spannmålsfälten speciellt om växtföljden är ensidig och om fältet är lättbearbetat eller direktsått!

De första angreppen i vete har hittills främst bestått av bladfläcksjuka, även kallad DTR, och angreppen har hittats främst i fält med veteförfrukt som såtts direkt eller som lättbearbetats. De första angreppen syns som små bruna fläckar som då de växt sig ett par mm stora får en liten, ljus fläck i mitten. Fält med svårare angrepp ger redan på avstånd ett intryck av ett lidande, gulnande bestånd allteftersom fläckarna breder ut sig och flyter ihop.

I kornfält som frodats till sig och som såtts med obetat utsäde, i fält med kornförfrukt och fält som lättbearbetats eller direktsåtts finns lokalt angrepp av kornets bladfläcksjuka.

De första angreppen syns ofta som små bruna plustecken på bladen som sedan då de växer till sig efterhand bildar ett efter hand utbredande mörkbrunt nätmönster på bladen.

Tyvärr finns det därtill redan nu, främst kornfält, som börjar gulna i svackorna på områden där det fallit mest regn.

 
 
Denna sida är uppdaterad den 12.6.2017 av Jan Grönholm, NSL