ELY-Centralens granskningar börjar dra igång

ELY-Centralens granskningar börjar igen dra igång. I år granskas igen ca 5 % av gårdarna men notera att man granskar gårdens alla skiften. Om man blir areal/grödegranskad under sommaren är sannolikheten mycket stor för att man under vintern också råkar ut för gödslingsgranskning.
Vid granskningsbesöket bör man bereda sig på att visa upp åtminstone intyg över sprutförar-kurs, sprutgranskning, odlingsplan och skiftesvis bokföring. Därtill frågas det om handelsgödselläget, dvs.  ingående lagret av överårig gödsel, inköpt gödsel och utgående lagret av överbliven gödsel. OBSERVERA att dessa siffror sedan ligger som grund vid vinterns gödselgranskning! Sök också fram markkartering och eventuella gödselanalyser!

Denna sida är uppdaterad den 23.6. 2016 av Jan Grönholm, NSL