En lättnad erbjuds nu i år i flyghavreförordningen för att få bort skiften med mångårig vall från flyghavreregistret!

Det har i år kommit en ny möjlighet att få bort vissa skiften från flyghavreregistret. Möjligheten gäller skiften där det i minst tio år oavbrutet funnits vall i någon form.

På skiftet får det INTE under den här tiden ha funnits flyghavre och inte heller får det under perioden ha uppgjorts bekämpningsplan för flyghavre för skiftet i fråga.

Beslut om bortdragandet från flyghavreregistret görs av kommunens landsbygdsmyndighet på basen av en fritt uppgjord begäran från skiftets besittningsinnehavare.

Förfarandet kräver inte någon granskning av skiftets flyghavrefrihet men ansökan kan, åtminstone inte ännu, göras i Vipu-tjänsten.    

Denna sida är uppdaterad den 2.6.2021 av Jan Grönholm, NSL