En titt på årets höstgrödor

Höstgrödorna är denna vår i allmänhet i ett fint skick men torkan och frostnätterna har tagit på.

Förhållandena för att så höstgrödor var goda i höstas och mycket blev sått. På sina håll förekom rätt svår torka vilket gjorde att bestånd på sådana platser grodde senare vilket lokalt gjort speciellt en del hybridrågfält ojämna och glesa.

I allmänhet har det under vintern förekommit rätt lite angrepp av snömögel och då främst bara på mera utsatta platser och då ofta fläckvis i bestånden.

Föregående veckas efterlängtade regn föll ojämnt på Sällskapets område, – i västra Nyland uppgick regnmängden rätt allmänt till ca 20 mm medan det österut föll bara 5-10 mm. Regnet var mycket välkommet eftersom grödorna led av torka efter den ofta förekommande hårda blåsten.

Tyvärr var grödorna förra veckan utsatta för flera nätter med rätt hård frost, – på väderstationen i Västankvarn – 7,2 grader som lägst vilket tog på grödorna.

Tidpunkten för ogräsbekämpning i höstsäden är nu efterhand inne på ännu obekämpade fält. Man bör dock inte utföra ogräsbekämpning och stressa växterna ytterligare genast efter eller vid inväntan av frost.

Efter tiden med nätter med nattfrost så verkar vädret nu bli något varmare även på nätterna. Det svala och torra vädret har gjort att utvecklingen i höstsädsbestånden varierar mycket i år.

Det finns råg på svalare, frostbenägna, platser som ännu bara utvecklar sina sidoskott men det finns också rågbestånd på varmare sydbranter där den första noden bildas och beståndet börjar bli över 20 cm högt! På sådana fält brådskar ogräsbekämpningen om den inte ännu är gjord.

Höstvetena har i allmänhet bestockat sig rätt så bra i det svala vädret och tillväxten kommer under de kommande dagarnas värme att köra i gång. 

De höstgrodda ogräsen s.s. baldersbrå, måra och plister har på många håll redan hunnit växa sig rätt stora. Också en del vårgroende ogräs har trotsat kylan och sakteligen grott och kommit i gång efterhand och i så fall kan man nu slå flera flugor med en smäll vid ogräsbekämpningen. Kolla deras utveckling för bekämpningen och vänta annars.

I varma förhållande fungerar också ogräsmedel av hormontypen vilket är ett bra alternativ för att minska riskerna för resistens men stora baldersbrå fordrar ofta användning av lågdosmedel för att få effekt.

Kom ihåg att anteckna de huvudsakliga ogräsen som motivering till kemisk bekämpning.

Ogräsbekämpningen kan lämpligen kombineras med stråstärkning om inte beståndet lider illa.

Denna sida är uppdaterad den 8.5.2023 av Jan Grönholm, NSL

—————————————-
Nedan lite bilder från NSL Försök våren 2023:

Höstsäden hade börjat vakna till liv på försöksfälten i Sjundeå 9.4. Tills vidare allt ok. Foton: Mikael Fröberg
Fler bilder från våra försöksfält i Sjundeå 9.4.
Tillväxt hittades redan då i höstkornet. Foton: Mikael Fröberg
Höstbondbönan har inte klarat vintern och vårens uppfrysningar i Västankvarn, bild från 11.4.
Foton: Mikael Fröberg
Även i Västankvarn har höstrutorna tidat fram ur snön, ännu för tidigt att säga något om övervintringen här den 11.4. Många kalla nätter ligger ännu framför oss…
Höstraps på försöksfältet i Västankvarn 11.4. Foto: Mikael Fröberg
Höstraps på försöksfältet i Västankvarn 25.4. Foto: Saara Silén
Höstgrodd plister blommar redan 26.4. Foto: Mikael Fröberg
Höstsäd på försöksfälten i Västankvarn 8.5. Foto: Micaela Ström