Ett fantastiskt, efterlängtat sommarregn på ca 50 – 60 mm föll på Sällskapets område! Risken för angrepp av svampsjukdomar är dock nu uppenbar i bestånd som slutit sig!

Följ med utvecklingen av svampsjukdomar i spannmålsfälten speciellt om växtföljden är ensidig och om fältet är lättbearbetat eller direktsått!

Angreppen i vete har hittills främst bestått av bladfläcksjuka, även kallad DTR, och angreppen har hittats främst i fält med veteförfrukt som såtts direkt eller som lättbearbetats. De första angreppen syns som bruna fläckar som då de växt sig ett par mm stora får en liten, ljus fläck i mitten. Fält med svårare angrepp ger redan på avstånd ett intryck av ett lidande, gulnande bestånd allteftersom fläckarna breder ut sig och flyter ihop!

I kornfält som frodats till sig och som såtts med obetat utsäde, i fält med kornförfrukt och fält som lättbearbetats eller direktsåtts finns lokalt redan hotande angrepp av kornets bladfläcksjuka!

De första angreppen syns ofta som små bruna plustecken på bladen som sedan då de växer till sig efterhand bildar ett efter hand utbredande mörkbrunt nätmönster på bladen.

 
 
Denna sida är uppdaterad den 21.6.2016 av Jan Grönholm, NSL