Explosionsartad utveckling av bladfläcksjukeangrepp i de tidigt sådda kornen!

I de före regnen sådda kornfälten som inte lidit desto mera av vätan har nu bestånden slutit sig. Detta har medfört att fukten kunnat hållas kvar länge i bestånden under dagen vilket i sin tur gjort att bladfläcksjukan under den senaste veckan utvecklats explosionsartat speciellt i obetade kornfält, fält med kornförfrukt och speciellt då icke plöjda fält!

Sjukdomstrycket är hårt och speciellt om söndagens regnprognoser uppfylls så kommer kornfälten efterhand att angripas då de sluter sig!

Gå ut i fälten och kolla de tre översta bladen och om angrepp börjar hittas på dessa finns det all orsak att kombinera ogräsbekämpningen med en rätt så hög dosering av svampbekämpningsmedel som har bra effekt mot kornets bladfläcksjuka i fält som INTE lider av packning och/eller väta!!

Kom ihåg att det främst lönar sig att bekämpa svampsjukdomar i fält med hyffsad skördepotential och främst i maltkornsodlingar! Kornfält som lider illa och gulnar illa är ofta redan förlorade!

Denna sida är uppdaterad den 12.6.2015 av Jan Grönholm, NSL.