Sista falltalsprovtagningen

Falltalen i Ingå hade stigit en del men var på sjunkande i Pernå. Falltalsprovtagningen avslutas nu.

På torsdagen den 14.9. fortsatte falltalsprovtagningen i Ingå.

För sorten Sibelius, icke svampbekämpad och sådd den 12.5., har värdena hållit sig på följande nivåer:

Datum för provtagning                       Fukthalt                           Falltal                      Protein

29.8.                                                         > 34%                                311                knappt 14%

5.9.                                                           ca 29%                               189

11.9.                                                          ca 22%                              198

14.9.                                                         ca 30%                               242

För sorten Mistral, svampbekämpad och sådd den 12.5. har värdena hållits på följande nivåer:

Datum för provtagning                       Fukthalt                           Falltal                      Protein

29.8.                                                         > 34%                                 244                      drygt 13%

5.9.                                                           ca 28%                               165

11.9.                                                         ca 21%                               181

14.9.                                                         ca 30%                               218

Falltalen i Ingå hade sedan senast stigit en del.

Falltalsprovtagningen har fortsatt också i Pernå.

För sorten Jaarli, svampbekämpad och sådd den 13.5., har värdena hållit sig på följande nivåer:

Datum för provtagning                       Fukthalt                           Falltal                      Protein

30.8.                                                         drygt 25%                         330               ca 16%

5.9.                                                           ca 23%                               331

8.9.                                                           ca 17%                               286

14.9.                                                         ca 15%                               230

För sorten Iceman, svampbekämpad och sådd den 11.5. och med en växttid som sorten Sibelius, har värdena hållits på följande nivåer:

Datum för provtagning                       Fukthalt                           Falltal                      Protein

30.8.                                                         drygt 25%                         244                      drygt 17%

5.9.                                                           ca 23%                               398

8.9.                                                           ca 16%                               282

14.9.                                                         ca 15%                               258

Falltalen i Pernå hade sedan senast sjunkit en del.

Analyserna av proven har gjorts vid NSL LAB av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Denna sida är uppdaterad den 19.9. 2023 av Jan Grönholm, NSL