Falltalsprovtagning 4-5.9.

Falltalsprovtagningen fortsätter, falltalen hade hållits rätt oförändrade eller sjunkit men bara lite i nu rådande torra väder.

På måndagen den 5.9. fortsatte falltalsprovtagningen i Ingå och Svartå.

För sorten Helmi, icke svampbekämpad och sådd den 25.5., har värdena hållit sig på följande nivåer:

Datum för provtagningFukthalt        Falltal     Protein
23.8.ca 24%311drygt 11%
29.8.ca 17%301
5.9.ca 17%296

För sorten Sibelius, svampbekämpad och sådd den 18.5. i Svartå, har värdena hållits på följande nivåer:

Datum för provtagning    Fukthalt     Falltal Protein
23.8.>29%375drygt 12%
29.8.ca 21%390
5.9.ca 16%364

Falltalsprovtagningen fortsatte den 4.9. i Pernå.

För sorten Helmi, icke svampbekämpad och sådd den 20.5., har värdena hållit sig på följande nivåer:

Datum för provtagning                    Fukthalt            Falltal               Protein
23.8.ca 15%212drygt 12%
30.8.ca 18%270
4.9.ca 15%257

För sorten Iceman, icke svampbekämpad och sådd den 20.5. och med en växttid som sorten Sibelius, har värdena hållits på följande nivåer:

Datum för provtagning    Fukthalt  Falltal   Protein
23.8.drygt 20%297drygt 11%
30.8.ca 19%383
4.9.ca 14%316

Analyserna av proven har gjorts vid NSL LAB av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Denna sida är uppdaterad den 7.9. 2022 av Jan Grönholm, NSL