Falltalsprovtagningen är avslutad på Sällskapets område

Tack vare ett strålande tröskväder minskar arealerna med otröskat vårvete nu snabbt. Fukthalterna har nu faktiskt ofta hållit sig runt 15-18 %!

Falltalen har ännu fortsättningsvis hållits stabila och förändringarna ryms inom de statistiska avvikelserna.

Analyserna gjordes vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser,  – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

 

Denna sida är uppdaterad den 9.9.2016 av Jan Grönholm, NSL