Falltalsprovtagningen är inledd i västra Nyland

I går på onsdagen inleddes falltalsprovtagningen i västra Nyland. Valet av plats var man tar falltalsproven är i år extra utmanande eftersom sådden på Sällskapets område pågick i nästan en och en halv månad, regnen har fallit ojämnt, skorpbildningen har varierat och pga. allt detta har bildningen av grönskott nu på slutrakan varit väldigt varierande!

Valet föll på Demonstrant som såtts den 27.4. och Sibelius som såtts den 10.5. vilket är just före en regnrik vecka då svår skorpa bildades men som rätt brutalt bröts med harv.

Falltalet uppgick till 449 och fukthalten till ca 23 % för Demonstrant medan falltalet uppgick till 321 och fukthalten till drygt 27 % för Sibelius. Det förekom en del grönskott i Demonstrant vetet men ganska rikligt i sorten Sibelius.

Falltalsprovtagningen startar snart också i östra Nyland där vi strävar efter att få falltalsprov från sorterna Zebra och Quarna.

 

Denna sida är uppdaterad den 27.8. 2020 av Jan Grönholm, NSL