Falltalsprovtagningen är nu inledd både i västra och i östra Nyland

I förrgår på onsdagen den 26.8. inleddes falltalsprovtagningen i västra Nyland. Valet av plats var man tar falltalsproven är i år extra utmanande eftersom sådden på Sällskapets område pågick i nästan en och en halv månad, regnen har fallit ojämnt, skorpbildningen har varierat och pga. allt detta har bildningen av grönskott nu på slutrakan varit väldigt varierande!

Valet i Ingå föll på Demonstrant som såtts den 27.4. och Sibelius som såtts den 10.5. vilket är just före en regnrik vecka då svår skorpa bildades men som rätt brutalt bröts med harv.

Falltalet uppgick till 449 och fukthalten till ca 23 % för Demonstrant medan falltalet uppgick till 321 och fukthalten till drygt 27 % för Sibelius. Det förekom en del grönskott i Demonstrant vetet men ganska rikligt i sorten Sibelius.

 

I falltalsprov tagna i vårvete i Pernå den 27.8. hade sorten Zebra, sådd den 10.5, ett falltal på 383 medan sorten Quarna, sådd den 6.5., hade ett falltal på 355.

Fukthalten uppgick för både Zebras och för Quarnas del till drygt 20 %.

Analyserna av proven från västra Nyland har gjorts vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Analyserna av proven från östra Nyland har nu gjorts av Maatalous Meriläinen i Lappträsk, vi tackar för samarbetet!

Denna sida är uppdaterad den 28.8. 2020 av Jan Grönholm, NSL