Falltalsprovtagningen är nu inledd på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 10.9. i Ingå av Quarna, sådd den 12.5 på mullrikare jord, uppgick falltalet till bara 167 men fukten uppgick till drygt 35 % och falltalet hade knappast inte ännu hunnit fullbildas. Börja inte tröska för tidigt! Proteinet uppgick till ca 15,2 %.

I falltalsprov tagna i vårvete den 10.9. i Pernå hade sorten Zebra, sådd 31.5,ett falltal på 297 och proteinet ca 10,1 % medan sorten Quarna, sådd 24.5, hade ett falltal på 228 och proteinet ca 14,4 %. Fukthalterna var ännu höga.

Analyserna görs i år igen av K-Lantbruk i Lappträsk och Västankvarn Försöksgård i Ingå. Vi tackar för samarbetet!

Denna sida är uppdaterad den 11.9.2015 av Jan Grönholm, NSL