Falltalsprovtagningen av vårvete fortsätter i de lite glesare regnskurarna på Sällskapets område, – nu med senaste resultaten också från östra Nyland:

I falltalsprov tagna i vårvete den 28.8. i Ingå hade sorten Zebra ett falltal på 180 medan sorten Quarna hade ett falltal på 137. Sorten Zebra är svampbekämpad i samband med försenad ogräsbekämpning.

Falltalet för sorten Zebra hade i Ingå nu sjunkit med 100 enheter sedan måndagens provtagning medan Quarnas falltal sjunkit med ca 50 enheter.

Fukthalten uppgick för Zebras del till ca 33 % efter en mindre regnskur och till ca 28 % för Quarna utan regnskur.

I falltalsprov tagna i vårvete den 28.8. i Pernå hade sorten Zebra, OBS! Provet är nu andra gången taget från ett annat skifte, ett falltal på 346 medan sorten Quarna skördad 29.8. hade ett falltal på 251. Båda sorternas fukthalt var >= 25 % efter regn.

Alla grödorna är sådda kring veckan efter påsk.  

Falltalen för bådasorterna hade i Pernå hållits rätt oförändrad sedan provtagningen på måndagen.

Sorten Zebras protein har hittills på båda platserna legat oroväckande lågt, – runt 9 %, men provtagningen från det nya skiftet i Pernå gav ett protein på 11,8 %.  Quarnas protein har däremot rört sig mellan 14 – drygt 15 %.


Analyserna görs i år igen av K-Lantbruk i Lappträsk, Suomen Viljava i Lovisa och Västankvarn Försöksgård i Ingå. Vi tackar för samarbetet!

Denna sida är uppdaterad den 29.8.2014 av Jan Grönholm, NSL