Falltalsprovtagningen av vårvete fortsätter i regnskurarna på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 25.8. i Ingå hade sorten Zebra ett falltal på 280 medan sorten Quarna hade ett falltal på 184. Sorten Zebra är svampbekämpad i samband med försenad ogräsbekämpning.

I falltalsprov tagna i vårvete den 25.8. i Pernå hade sorten Zebra, OBS! Provet är nu taget från ett annat skifte, ett falltal på 349 medan sorten Quarna hade ett falltal på 279.

Alla grödorna är sådda kring veckan efter påsk.  Båda sorternas fukthalt var på båda platserna hög efter regn.

Falltalen för sorten Zebra hade hållits rätt oförändrad sedan provtagningen på torsdag i förra veckan medan Quarnas falltal sjunkit med ca 60 enheter sedan förra veckans torsdag.

Sorten Zebras protein har hittills på båda platserna legat oroväckande lågt, – runt 9 %, men provtagningen från det nya skiftet i Pernå gav ett protein på 11,8 %.  Quarnas protein har däremot rört sig mellan 14 – drygt 15 %


Analyserna görs i år igen av K-Lantbruk i Lappträsk, Suomen Viljava  i Lovisa och Västankvarn Försöksgård i Ingå. Vi tackar för samarbetet!

Denna sida är uppdaterad den 26.8.2014 av Jan Grönholm, NSL