Falltalsprovtagningen av vårvete fortsätter nu i uppehåll på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 1.9. i Ingå hade sorten Zebra ett falltal på 187 medan sorten Quarna hade ett falltal på 116. Sorten Zebra är svampbekämpad i samband med försenad ogräsbekämpning.

Falltalet för sorten Zebra hade i Ingå nu hållits oförändrat sedan torsdagens provtagning medan Quarnas falltal sjunkit med ca 20 enheter.

Fukthalten uppgick för Zebras del till ca 23 % och till ca 19 % för Quarna.

I falltalsprov tagna i vårvete den 1.9. i Pernå hade sorten Zebra, OBS! Provet är nu andra gången taget från ett annat skifte, ett falltal på 268 medan sorten Quarna hade ett falltal på 132. Båda sorternas fukthalt var ca 24 %.

Alla grödorna är sådda kring veckan efter påsk.  

Falltalen för bådasorterna hade i Pernå nu sjunkit sedan provtagningen på torsdagen,- Zebra med knappt 80 enheter och Quarna med 119 enheter.

Sorten Zebras protein har hittills på båda platserna legat oroväckande lågt, – runt 9 %, men provtagningen från det nya skiftet i Pernå gav ett protein på 11,8 %.  Quarnas protein har däremot rört sig mellan 14 – drygt 15 %.


Analyserna görs i år igen av K-Lantbruk i Lappträsk, Suomen Viljava i Lovisa och Västankvarn Försöksgård i Ingå. Vi tackar för samarbetet!

Denna sida är uppdaterad den 2.9.2014 av Jan Grönholm, NSL