Falltalsprovtagningen av vårvete fortsätter på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 21.8. i Ingå hade sorten Zebra ett falltal på 280 medan sorten Quarna hade ett falltal på 242. Sorten Zebra är svampbekämpad i samband med försenad ogräsbekämpning. Båda sorternas fukthalt uppgick efter regn till > 35 %

I falltalsprov tagna i vårvete den 20.8. i Pernå hade sorten Zebra ett falltal på 328 medan sorten Quarna hade ett falltal på 347. Fukthalten uppgick för båda sorterna till drygt 25 %. Båda grödorna är svampbekämpade.

Alla grödorna är sådda kring veckan efter påsk och i Ingå och före regn till ca 20 % i Pernå.

Falltalen hade börjat sjunka en del i Ingå och för Zebra i Pernå medan Quarnas falltal hållits rätt oförändrat i Pernå sedan provtagningarnas början.

Sorten Zebras protein har på båda platserna legat oroväckande lågt, – runt 9 %, medan Quarnas protein rört sig mellan 14 – drygt 15 %


Analyserna görs i år igen av K-Lantbruk i Lappträsk, Suomen Viljava  i Lovisa och Västankvarn Försöksgård i Ingå. Vi tackar för samarbetet!

Denna sida är uppdaterad den 22.8.2014 av Jan Grönholm, NSL