Falltalsprovtagningen av vårvete fortsätter på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 18.8. i Ingå hade sorten Zebra ett falltal på 313 medan sorten Quarna också hade ett falltal på 313. Sorten Zebra är svampbekämpad i samband med försenad ogräsbekämpning.

I falltalsprov tagna i vårvete den 17.8. i Pernå hade sorten Zebra ett falltal på 358 medan sorten Quarna hade ett falltal på 294. Båda grödorna är svampbekämpade.

Grödorna är sådda kring veckan efter påsk och båda sorternas fukthalt uppgick efter regn till ca 35 % i Ingå och före regn till ca 20 % i Pernå.

Falltalen hade stigit en del i Ingå och sjunkit lite i Pernå sedan förra veckans provtagning.


Analyserna görs i år igen av K-Lantbruk i Lappträsk, Suomen Viljava  i Lovisa och Västankvarn Försöksgård i Ingå. Vi tackar för samarbetet!

Denna sida är uppdaterad den 19.8.2014 av Jan Grönholm, NSL