Falltalsprovtagningen av vårvete i uppehåll på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 4. och 8.9. i Ingå hade sorten Zebra ett falltal på 154 respektive 164 medan sorten Quarna hade ett falltal på 131 och 104. Sorten Zebra är svampbekämpad i samband med försenad ogräsbekämpning.

Falltalen hade i Ingå alltså fortsatt sin svagt sjunkande trend sedan tidigare provtagningar.

Fukthalten uppgick för båda sorternas del nu till glädjande låga ca 15 %!

I falltalsprov tagna i vårvete den 5.9. i Pernå hade sorten Zebra, provet är nu taget från ett annat skifte, ett falltal på 273 respektive medan sorten Quarna hade ett falltal på 144. Båda sorternas fukthalt var ca 15 %.

Alla grödorna är sådda kring veckan efter påsk.

Falltalen för båda sorterna hade i Pernå nu hållits rätt oförändrade sedan senaste provtagning.
Analyserna görs i år igen av K-Lantbruk i Lappträsk, Suomen Viljava i Lovisa och Västankvarn Försöksgård i Ingå. Vi tackar för samarbetet!

Denna sida är uppdaterad den 10.9.2014 av Jan Grönholm, NSL