Falltalsprovtagningen av vårvete inledd på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 14.8. i Ingå hade sorten Zebra ett falltal på 297 medan sorten Quarna hade ett falltal på 283. Sorten Zebra är svampbekämpad i samband med försenad ogräsbekämpning.

I falltalsprov tagna i vårvete den 14.8. i Pernå hade sorten Zebra ett falltal på 363 medan sorten Quarna hade ett falltal på 337. Båda grödorna är svampbekämpade.

Grödorna är sådda kring veckan efter påsk och alla sorternas fukthalt uppgick efter regn till över 35 %.


Analyserna görs i år igen av K-Lantbruk i Lappträsk och Västankvarn Försöksgård i Ingå. Vi tackar för samarbetet!

Denna sida är uppdaterad den 15.8.2014 av Jan Grönholm, NSL