Falltalsprovtagningen av vårvete på Sällskapets område fortsätter, – nu är proven i västra Nyland tagna på lördagen och i östra Nyland på förra veckans tisdag.

I falltalsprov tagna i vårvete lördagen den 28.9. i Ingå hade sorten Demonstrant, sådd den 29.4., ett falltal på 204 medan sorten Mistral, sådd den 1.5 hade ett falltal på 185 och sorten Sibelius, också sådd den 1.5., hade ett falltal på 256.

Sedan förra veckans måndag hade falltalen hållits rätt oförändrade inom den normala variationen mellan provtagningsgångerna. Falltalen har i år hållits på en förvånansvärt bra nivå trots många regnskurar. Det svala vädret har underlättat detta!

Fukthalten uppgick på lördagen till kring 17-18 % för alla sorter då de togs före veckoslutets regn.

Proteinhalterna har för Demonstrants del uppgått till drygt 12 % och för Mistrals och Sibelius del till mellan 10-drygt 11 %.

Falltalsprovtagningen avslutas härmed i västra Nyland.

 

I falltalsprov tagna i vårvete i Pernå tisdagen den 24.9. hade sorten Zebra, sådd den 1.5, ett falltal på 311 medan sorten Quarna, sådd i medlet av maj, hade ett falltal på 286.

Också i östra Nyland har falltalen i år hållits på en förvånansvärt god nivå!  

Proteinhalterna har för Zebras del uppgått till runt 10 % och för Quarnas del till drygt 12 %.

 

Analyserna har gjorts vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Denna sida är uppdaterad den 1.10.2019 av Jan Grönholm, NSL