Falltalsprovtagningen av vårvete på Sällskapets område fortsätter, – nu är proven i västra Nyland tagna på måndagen och i östra Nyland på förra veckans lördag.

I falltalsprov tagna i vårvete måndagen den 16.9. i Ingå hade sorten Demonstrant, sådd den 29.4., ett falltal på 213 medan sorten Mistral, sådd den 1.5 hade ett falltal på 249 och sorten Sibelius, också sådd den 1.5., hade ett falltal på 318.

Sedan torsdagen hade förändringarna i falltalet för Mistrals och Sibelius del hållits rätt oförändrade, – en viss naturlig variation förekommer alltid, medan Demonstrants falltal igen sjunkit, – nu med drygt 60 enheter.

Fukthalten uppgick efter senaste regnskurar för både Demonstrants, Mistrals och Sibelius del till ca 35 %.

Proteinhalterna har för Demonstrants del uppgått till drygt 12 % och för Mistrals och Sibelius del till mellan 10-drygt 11 %.

 

I falltalsprov tagna i vårvete i Pernå lördagen den 14.9. hade sorten Zebra, sådd den 1.5, ett falltal på 340 medan sorten Quarna, sådd i medlet av maj, hade ett falltal på 300.

Falltalen hade här sedan senaste provtagning hållits rätt oförändrade både för sorten Zebra och för sorten Quarna.

Fukthalten uppgick för både Zebras och för Quarnas del till kring 24 %.

Proteinhalterna har för Zebras del uppgått till runt 10 % och för Quarnas del till drygt 12 %.

 

Analyserna har gjorts vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Denna sida är uppdaterad den 17.9.2019 av Jan Grönholm, NSL