Falltalsprovtagningen av vårvete på Sällskapets område fortsätter, – nu är proven i västra Nyland tagna på måndagen och i östra Nyland på förra veckans tisdag.

I falltalsprov tagna i vårvete måndagen den 23.9. i Ingå hade sorten Demonstrant, sådd den 29.4., ett falltal på 189 medan sorten Mistral, sådd den 1.5 hade ett falltal på 199 och sorten Sibelius, också sådd den 1.5., hade ett falltal på 234.

Sedan torsdagen hade förändringarna i falltalet för Demonstrant sjunkit med 13 enheter, för Sibelius del sjunkit med 22 enheter medan Mistrals falltal nu hållits oförändrat.

Fukthalten uppgick efter söndagens uppehåll och frisk blåst för både Demonstrants, Mistrals och Sibelius del till ca 20 %.

Proteinhalterna har för Demonstrants del uppgått till drygt 12 % och för Mistrals och Sibelius del till mellan 10-drygt 11 %.

 

I falltalsprov tagna i vårvete i Pernå tisdagen den 17.9. hade sorten Zebra, sådd den 1.5, ett falltal på 317 medan sorten Quarna, sådd i medlet av maj, hade ett falltal på 265.

Falltalen hade nu sedan förra veckans lördag sjunkit för båda sorterna, – med 23 enheter för uthålliga sorten Zebra och med 35 enheter för sorten Quarna.

Fukthalten uppgick för både Zebras och för Quarnas del till knappt 30 %.

Proteinhalterna har för Zebras del uppgått till runt 10 % och för Quarnas del till drygt 12 %.

 

Analyserna har gjorts vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Denna sida är uppdaterad den 24.9.2019 av Jan Grönholm, NSL