Falltalsprovtagningen av vårvete på Sällskapets område fortsätter, – nu är proven i västra Nyland tagna på tisdagen och i östra Nyland på förra veckans fredag.

I falltalsprov tagna i vårvete tisdagen den 10.9. i Ingå hade sorten Demonstrant, sådd den 29.4., ett falltal på 293 medan sorten Mistral, sådd den 1.5 hade ett falltal på 216 och sorten Sibelius, också sådd den 1.5., hade ett falltal på 326.

Sedan torsdagen hade falltalen för Mistrals och Sibelius del hållits oförändrade medan Demonstrants falltal sjunkit med drygt 60 enheter.

Fukthalten uppgick efter måndagens åskskur ännu på tisdagen för Demonstrants del till ca 32 % och för Mistrals och Sibelius del till närmare 35 %.

Proteinhalterna har för Demonstrants del uppgått till drygt 12 % och för Mistrals och Sibelius del till mellan 10-drygt 11 %.

 

I falltalsprov tagna i vårvete i Pernå fredagen den 6.9. hade sorten Zebra, sådd den 1.5, ett falltal på 353 medan sorten Quarna, sådd i medlet av maj, hade ett falltal på 281.

Falltalen hade här sedan förra veckans måndag stigit lite både för sorten Zebra och för sorten Quarna.

Fukthalten uppgick för både Zebras och för Quarnas del till kring 20 %.

Proteinhalterna har för Zebras del uppgått till runt 10 % och för Quarnas del till drygt 12 %.

 

Analyserna har gjorts vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Denna sida är uppdaterad den 11.9.2019 av Jan Grönholm, NSL