Falltalsprovtagningen av vårvete på Sällskapets område fortsätter, – nu är proven i västra Nyland tagna på torsdagen efter rikliga regn medan prov från östra Nyland tas senare.

I falltalsprov tagna i vårvete torsdagen den 12.9. i Ingå hade sorten Demonstrant, sådd den 29.4., ett falltal på 275 medan sorten Mistral, sådd den 1.5 hade ett falltal på 191 och sorten Sibelius, också sådd den 1.5., hade ett falltal på 308.

Sedan tisdagen hade falltalen för Mistrals och Sibelius sjunkit med knappt 20 enheter medan Demonstrants falltal sjunkit med 25 enheter. Falltalen har hållits glädjande stabila trots att regnmängden i Ingå i september hittills uppgår till ca 55 mm!

Fukthalten uppgick efter rikliga regn för Demonstrants, Mistrals och Sibelius del till omkring 35 %.

Proteinhalterna har för Demonstrants del uppgått till drygt 12 % och för Mistrals och Sibelius del till mellan 10-drygt 11 %.

 

I falltalsprov tagna i vårvete i Pernå fredagen den 6.9. hade sorten Zebra, sådd den 1.5, ett falltal på 353 medan sorten Quarna, sådd i medlet av maj, hade ett falltal på 281.

Falltalen hade här sedan förra veckans måndag stigit lite både för sorten Zebra och för sorten Quarna.

Fukthalten uppgick för både Zebras och för Quarnas del till kring 20 %.

Proteinhalterna har för Zebras del uppgått till runt 10 % och för Quarnas del till drygt 12 %.

 

Analyserna har gjorts vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Denna sida är uppdaterad den 13.9.2019 av Jan Grönholm, NSL