Falltalsprovtagningen av vårvete på Sällskapets område fortsätter, – nu är proven tagna före fredagens regn.

I falltalsprov tagna i vårvete den 29.8. i Ingå hade sorten Demonstrant, sådd den 29.4., ett falltal på 321 medan sorten Mistral, sådd den 1.5 hade ett falltal på 179 och sorten Sibelius, också sådd den 1.5., hade ett falltal på 283.

Sedan måndagen hade falltalen igen sjunkit lite för sorterna Mistral och Sibelius medan sorten Demonstrants falltal hållits rätt oförändrat.

Fukthalten uppgick för Demonstrants del till ca 20 % och för Mistrals och Sibelius del till ca 22 % igen efter fortsatt värmebölja under dagen.

Proteinhalterna har för Demonstrants del uppgått till drygt 12 % och för Mistrals och Sibelius del till runt 10 %.

 

I falltalsprov tagna i vårvete i Pernå den 29.8. hade sorten Zebra, sådd den 1.5, ett falltal på 351 medan sorten Quarna, sådd i medlet av maj, hade ett falltal på 253.

Falltalet hade här sedan måndagen stigit en del för, vad beträffar falltalsbeständighet,  svårslagbara Zebra medan det för Quarna hållits rätt oförändrat.

Fukthalten uppgick för både Zebras och för Quarnas del till knappt 20 %.

Proteinhalterna har för Zebras del uppgått till runt 10 % och för Quarnas del till drygt 12 %.

 

Analyserna har gjorts vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Denna sida är uppdaterad den 30.8.2019 av Jan Grönholm, NSL