Falltalsprovtagningen av vårvete på Sällskapets område fortsätter, – nu är proven tagna på måndagen.

I falltalsprov tagna i vårvete den 2.9. i Ingå hade sorten Demonstrant, sådd den 29.4., ett falltal på 359 medan sorten Mistral, sådd den 1.5 hade ett falltal på 227 och sorten Sibelius, också sådd den 1.5., hade ett falltal på 333.

Sedan torsdagen hade falltalen nu stigit en del för alla sorterna.

Fukthalten uppgick för Demonstrants del till ca 20 % och för Mistrals och Sibelius del till ca 22 %.

Proteinhalterna har för Demonstrants del uppgått till drygt 12 % och för Mistrals och Sibelius del till runt 10 %.

 

I falltalsprov tagna i vårvete i Pernå den 2.9. hade sorten Zebra, sådd den 1.5, ett falltal på 321 medan sorten Quarna, sådd i medlet av maj, hade ett falltal på 264.

Falltalen hade här sedan torsdagen sjunkit lite för sorten Zebra medan det för Quarna hållits rätt oförändrat.

Fukthalten uppgick för både Zebras och för Quarnas del till kring 17 %.

Proteinhalterna har för Zebras del uppgått till runt 10 % och för Quarnas del till drygt 12 %.

 

Analyserna har gjorts vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!