Falltalsprovtagningen av vårvete på Sällskapets område fortsätter, nu också på Sällskapets östra område.

I falltalsprov tagna i vårvete den 26.8. i Ingå hade sorten Demonstrant, sådd den 29.4., ett falltal på 311 medan sorten Mistral, sådd den 1.5 hade ett falltal på 196 och sorten Sibelius, också sådd den 1.5., hade ett falltal på 317.  Sedan förra veckans torsdag hade falltalen sjunkit lite i västra Nyland.

Fukthalten uppgick för Demonstrants del till ca 22 % och för Mistrals och Sibelius del till över 25 % trots att värmeböljan på drygt 25 grader värmt och torkat under dagen.

Proteinhalterna har för Demonstrants del uppgått till drygt 12 % och för Mistrals och Sibelius del till runt 10 %.

 

I falltalsprov tagna i vårvete i Pernå den 26.8. hade sorten Zebra, sådd den 1.5, ett falltal på 313 medan sorten Quarna, sådd i medlet av maj, hade ett falltal på 267.

Fukthalten uppgick för både Zebras och för Quarnas del till ca 20 %.

Proteinhalterna har för Zebras del uppgått till runt 10 % och för Quarnas del till drygt 12 %.

 

Analyserna har gjorts vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Denna sida är uppdaterad den 27.8.2019 av Jan Grönholm, NSL