Falltalsprovtagningen fortsätter efter regnen. Tyvärr har falltalet nu sjunkit också för sorten Sibelius i västra Nyland efter 66 mm regn under det senaste veckoslutet!

I går på måndagen den 14.9. fortsatte falltalsprovtagningen i västra Nyland.

För sorten Demonstrant, sådd den 27.4., har värdena hållit sig på följande nivåer:

Datum för provtagning                          Fukthalt                             Falltal

26.8.                                                         ca 23%                                449

31.8.                                                          ca 25%                                427

3.9.                                                           > 25%                                 353

7.9                                                            > 35%                                 105

10.9.                                                         ca 40%                                62

14.9.                                                         ca 27%                                62

 

För sorten Sibelius, sådd den 10.5., har värdena hållits på följande nivåer:

Datum för provtagning                          Fukthalt                             Falltal

26.8.                                                         ca 27%                                321

31.8.                                                         > 30%                                 378

3.9.                                                           > 27%                                 356

7.9                                                            > 35%                                 280

10.9.                                                         ca 40%                                209

14.9.                                                         ca 26%                                147

Vetena hade torkat upp ganska bra i stormen efter regnet. Grönskotten gulnar efterhand i sorten Sibelius.

Falltalet håller bottennotering för sorten Demonstrant men har nu tyvärr sjunkit klart också för sorten Sibelius. Detta är förståeligt eftersom det i Ingå under veckoslutet föll 66 mm och på tio dagar har det fallit 132 mm, – syndaflod!

Proteinhalterna har för Demonstrants del uppgått till ca 13,5 % och för Sibelius del till drygt 12 %. Demonstrant växer på mera mullrik jord än Sibelius.

 

På söndagen den 13.9. fortsatte falltalsprovtagningen i östra Nyland.

För sorten Zebra, sådd den 10.5., har värdena hållit sig på följande nivåer:

Datum för provtagning                          Fukthalt                             Falltal

27.8.                                                         > 20%                                 383

1.9.                                                           > 25%                                 380

7.9                                                            > 25%                                 349

13.9.                                                         ca 26%                                262

 

För sorten Quarna, sådd den 6.5., har värdena hållits på följande nivåer:

Datum för provtagning                          Fukthalt                             Falltal

27.8.                                                         > 20%                                 355

1.9.                                                           > 25%                                 343

7.9                                                            > 25%                                 291

13.9.                                                         ca 24%                                265

 

Vetena hade också här torkat rätt bra efter regnen och dessutom har regnmängderna där falltalsproven tas i östra Nyland klart underskridit mängderna i västra Nyland.

Falltalen hade fram till den 13.9. sjunkit måttligt i östra Nyland.

Analyserna av proven från västra Nyland har gjorts vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Analyserna av proven från östra Nyland har gjorts också av Maatalous Meriläinen i Lappträsk, vi tackar för samarbetet!

Denna sida är uppdaterad den 15.9. 2020 av Jan Grönholm, NSL