Falltalsprovtagningen fortsätter i regnet. Tyvärr har falltalen nu sjunkit i regnen speciellt i västra Nyland efter ca 65 mm på en vecka!

I går på torsdagen den 10.9. fortsatte falltalsprovtagningen i västra Nyland.

För sorten Demonstrant, sådd den 27.4., har värdena hållit sig på följande nivåer:

Datum för provtagning                          Fukthalt                             Falltal

26.8.                                                         ca 23%                                449

31.8.                                                         ca 25%                                427

3.9.                                                           > 25%                                 353

7.9                                                            > 35%                                 105

10.9.                                                         ca 40%                                62

 

För sorten Sibelius, sådd den 10.5., har värdena hållits på följande nivåer:

Datum för provtagning                          Fukthalt                             Falltal

26.8.                                                         ca 27%                                321

31.8.                                                         > 30%                                 378

3.9.                                                           > 27%                                 356

7.9                                                            > 35%                                 280

10.9.                                                         ca 40%                                209

 

Vetena var våta efter regn. Grönskotten börjar gulna efterhand i sorten Sibelius.

Falltalet hade nu sjunkit till bottennotering för sorten Demonstrant men nog sjunkit klart också för Sibelius. Detta är förståeligt eftersom det i västra Nyland på en vecka fallit t.o.m. 65 – >80 mm!

Proteinhalterna har för Demonstrants del uppgått till ca 13,5 % och för Sibelius del till drygt 12 %. Demonstrant växer på mera mullrik jord än Sibelius.

 

På måndagen den 7.9. fortsatte falltalsprovtagningen i östra Nyland.

För sorten Zebra, sådd den 10.5., har värdena hållit sig på följande nivåer:

Datum för provtagning                          Fukthalt                             Falltal

27.8.                                                         > 20%                                 383

1.9.                                                           > 25%                                 380

7.9                                                            > 25%                                 349

 

För sorten Quarna, sådd den 6.5., har värdena hållits på följande nivåer:

Datum för provtagning                          Fukthalt                             Falltal

27.8.                                                         > 20%                                 355

1.9.                                                           > 25%                                 343

7.9                                                            > 25%                                 291

 

Vetena var våta efter regn även om regnmängderna där falltalsproven tas i östra Nyland klart underskridit mängderna i västra Nyland.

Falltalen hade fram till den 7.9. sjunkit måttligt i östra Nyland.

Analyserna av proven från västra Nyland har gjorts vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Analyserna av proven från östra Nyland har gjorts också av Maatalous Meriläinen i Lappträsk, vi tackar för samarbetet!

Denna sida är uppdaterad den 11.9. 2020 av Jan Grönholm, NSL