Falltalsprovtagningen fortsätter, nu med nya prov från västra Nyland medan resultat från östra Nyland fås senare.

I går på måndagen den 31.8. fortsatte falltalsprovtagningen i västra Nyland.

För sorten Demonstrant, sådd den 27.4., uppgick falltalet nu till 427 och fukthalten till över 25 %. För sorten Sibelius, sådd den 10.5., uppgick falltalet till 378 och fukthalten till över 30 %. Det förekom en del grönskott i Demonstrant vetet men ganska rikligt i sorten Sibelius. Dessutom var vetena våta efter regn. Falltalet hade sjunkit något för Demonstrant medan det stigit en del för Sibelius.

Proteinhalterna har för Demonstrants del uppgått till ca 13,5 % och för Sibelius del till drygt 12 %.

 

I falltalsprov tagna i vårvete i Pernå den 27.8. hade sorten Zebra, sådd den 10.5, ett falltal på 383 medan sorten Quarna, sådd den 6.5., hade ett falltal på 355.

Fukthalten uppgick för både Zebras och för Quarnas del till drygt 20 %.

Analyserna av proven från västra Nyland har gjorts vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Analyserna av proven från östra Nyland har nu gjorts av Maatalous Meriläinen i Lappträsk, vi tackar för samarbetet!

Denna sida är uppdaterad den 1.9. 2020 av Jan Grönholm, NSL