Falltalsprovtagningen fortsätter, nu med nya prov från västra Nyland. Tyvärr har falltalen nu sjunkit i regnen!

I går på måndagen den 7.9. fortsatte falltalsprovtagningen i västra Nyland.

För sorten Demonstrant, sådd den 27.4., har värdena hållit sig på följande nivåer:

Datum för provtagning                          Fukthalt                             Falltal

26.8.                                                         ca 23%                                449

31.8.                                                         ca 25%                                427

3.9.                                                           > 25%                                 353

7.9                                                            > 35%                                 105

 

För sorten Sibelius, sådd den 10.5., har värdena hållits på följande nivåer:

Datum för provtagning                          Fukthalt                             Falltal

26.8.                                                         ca 27%                                321

31.8.                                                         > 30%                                 378

3.9.                                                           > 27%                                 356

7.9                                                            > 35%                                 280

 

Vetena var våta efter regn.

Falltalet hade nu sjunkit katastrofalt för sorten Demonstrant men klart också för Sibelius.

Proteinhalterna har för Demonstrants del uppgått till ca 13,5 % och för Sibelius del till drygt 12 %. Demonstrant växer på mera mullrik jord än Sibelius.

 

I falltalsprov tagna i vårvete i Pernå den 1.9. hade sorten Zebra, sådd den 10.5, ett falltal på 380 medan sorten Quarna, sådd den 6.5., hade ett falltal på 343.

Fukthalten uppgick för både Zebras och för Quarnas del till drygt 25 %.

Falltalen hade fram till den 1.9. hållits rätt så oförändrade i östra Nyland.

Analyserna av proven från västra Nyland har gjorts vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Analyserna av proven från östra Nyland har nu gjorts av Maatalous Meriläinen i Lappträsk, vi tackar för samarbetet!

Denna sida är uppdaterad den 8.9. 2020 av Jan Grönholm, NSL