Falltalsprovtagningen fortsätter på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 17.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 28.5,ett falltal på 307 och protein på ca 9 % medan sorten Quarna, sådd den 12.5 på mullrikare jord, ett falltal på 208 och protein på ca 15 %. Falltalet hade på en vecka stigit för Quarnas del med ca 40 enheter.  Fukthalten uppgick för båda sorterna till drygt 35 % både pga. omognad och efter regn.

 

I falltalsprov tagna i vårvete den 17.9. i Pernå hade sorten Zebra, sådd 31.5,ett falltal på 391 och proteinet ca 10 % medan sorten Quarna, sådd 24.5, hade ett falltal på 321 och proteinet ca 14 %. Falltalet hade sedan måndagen stigit för Quarnas del medan Zebras falltal hållits oförändrat. Fukthalterna uppgick för Zebran till 28 % och för Quarna till 27 % efter regn.

Analyserna görs i år igen av K-Lantbruk i Lappträsk och Västankvarn Försöksgård i Ingå. Vi tackar för samarbetet!

Denna sida är uppdaterad den 18.9.2015 av Jan Grönholm, NSL