Falltalsprovtagningen fortsätter på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 29.8. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 12.5,ett falltal på 311 och ett protein på knappt 12 % medan sorten Amaretto, sådd den 5.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 293 och ett protein på ca 13 %. Fukthalterna var höga efter nattens regn.

 

I falltalsprov tagna i vårvete den 28.8. i Pernå hade sorten Zebra, sådd 18.5,ett falltal på 335 och proteinet ca 12,3 % medan sorten Quarna, sådd 21.5, hade ett falltal på 351 och proteinet ca 12,8 %. Fukthalterna uppgick för Zebran till 27 % och för Quarna till 22 %.

 

Analyserna görs vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser,  – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

 

Denna sida är uppdaterad den 30.8.2016 av Jan Grönholm, NSL