Falltalsprovtagningen fortsätter på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 5.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 12.5,ett falltal på 363 och ett protein på knappt 12 % medan sorten Amaretto, sådd den 5.5 på mullrikare jord, ett falltal på 293 och ett protein på ca 13 %. Fukthalterna uppgick ännu till drygt 25% efter veckoslutets regn.

I falltalsprov tagna i vårvete den 4.9. i Pernå hade sorten Zebra, sådd 18.5,ett falltal på 362 och proteinet knappt 12 % medan sorten Quarna, sådd 21.5, hade ett falltal på 372 och proteinet över 13 %. Fukthalterna uppgick för både Zebra och Quarnas del till knappt 25 %.

 

Falltalen har fortsättningsvis hållits förvånansvärt stabila och förändringarna ryms inom de statistiska avvikelserna.

Analyserna görs vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser,  – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

 

Denna sida är uppdaterad den 6.9.2016 av Jan Grönholm, NSL