Falltalsprovtagningen fortsätter på Sällskapets område i fortsatt fint väder:

I falltalsprov tagna i vårvete den 1.10. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 28.5.,ett falltal på 272 och protein på ca 8 % medan sorten Quarna, sådd den 12.5 på mullrikare jord, ett falltal på 149 och protein på ca 15 %. Falltalet hade hållits sgs. oförändrat för både Zebras och Quarnas del sedan tisdagen.  Fukthalten uppgick för båda sorterna till drygt 20 %.

I falltalsprov tagna i vårvete den 1.10. i Pernå hade sorten Zebra, sådd 31.5,ett falltal på 305 och proteinet ca 10 % medan sorten Quarna, sådd 24.5, hade ett falltal på 282 och proteinet ca 14 %. Falltalet hade sedan tisdagen hållits oförändrat för Zebrans del men hade stigit för Quarnas del. Fukthalterna uppgick för både Zebra och Quarna till drygt 22 %.

Analyserna görs i år igen av K-Lantbruk i Lappträsk och Västankvarn Försöksgård i Ingå. Vi tackar för samarbetet!

Denna sida är uppdaterad den 2.10.2015 av Jan Grönholm, NSL