Falltalsprovtagningen fortsätter på Sällskapets område i fortsatt strålande väder:

I falltalsprov tagna i vårvete den 5.10. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 28.5.,ett falltal på 271 och protein på ca 8 % medan sorten Quarna, sådd den 12.5 på mullrikare jord, ett falltal på 162 och protein på ca 15 %. Falltalet hade hållits sgs. oförändrat för både Zebras och Quarnas del sedan torsdagen.  Fukthalten uppgick för båda sorterna till knappt 20 %.

I falltalsprov tagna i vårvete den 5.10. i Pernå hade sorten Zebra, sådd 31.5,ett falltal på 322 och proteinet drygt 10 % medan sorten Quarna, sådd 24.5, hade ett falltal på 260 och proteinet knappt 14 %. Falltalet hade sedan torsdagen hållits oförändrat både för Zebrans och Quarnas del. Fukthalterna uppgick för både Zebra och Quarna till knappt 20 %.

Analyserna görs i år igen av K-Lantbruk i Lappträsk och Västankvarn Försöksgård i Ingå. Vi tackar för samarbetet!

Falltalsprovtagningen avslutas härmed eftersom allt vete snart är tröskat och vädret verkar fortsätta fint.

Denna sida är uppdaterad den 7.10.2015 av Jan Grönholm, NSL