Falltalsprovtagningen fortsätter på Sällskapets område i retfullt ostadigt väder:

I falltalsprov tagna i vårvete den 21.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 28.5.,ett falltal på 274 och protein på ca 9 % medan sorten Quarna, sådd den 12.5 på mullrikare jord, ett falltal på 216 och protein på ca 15 %. Falltalet hade sedan torsdagen sjunkit lite för sorten Zebra medan det hölls sgs. oförändrat för Quarnas del.  Fukthalten uppgick för båda sorterna till drygt 35 % efter regn.

I falltalsprov tagna i vårvete den 21.9. i Pernå hade sorten Zebra, sådd 31.5,ett falltal på 349 och proteinet ca 10 % medan sorten Quarna, sådd 24.5, hade ett falltal på 269 och proteinet drygt 14 %. Falltalet hade sedan torsdagen sjunkit med några tiotal enheter både för Zebras och för Quarnas del. Fukthalterna uppgick för både Zebra och Quarna till drygt 30 % efter regn.

Analyserna görs i år igen av K-Lantbruk i Lappträsk och Västankvarn Försöksgård i Ingå. Vi tackar för samarbetet!

Denna sida är uppdaterad den 22.9.2015 av Jan Grönholm, NSL