Falltalsprovtagningen fortsätter på Sällskapets område, – nu i stadigare väder:

I falltalsprov tagna i vårvete den 28.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 28.5.,ett falltal på 282 och protein på ca 8 % medan sorten Quarna, sådd den 12.5 på mullrikare jord, ett falltal på 151 och protein på ca 15 %. Falltalet hade hållits sgs. oförändrat för Zebras del medan det sjunkit med 60 enheter för sorten Quarna sedan tisdagen.  Fukthalten uppgick för båda sorterna till 23-25 %.

I falltalsprov tagna i vårvete den 28.9. i Pernå hade sorten Zebra, sådd 31.5,ett falltal på 305 och proteinet drygt 10 % medan sorten Quarna, sådd 24.5, hade ett falltal på 238 och proteinet knappt 14 %. Falltalet hade sedan tisdagen sjunkit med några tiotal enheter både för Zebras och för Quarnas del. Fukthalterna uppgick för både Zebra och Quarna till drygt 25 %.

Analyserna görs i år igen av K-Lantbruk i Lappträsk och Västankvarn Försöksgård i Ingå. Vi tackar för samarbetet!

Denna sida är uppdaterad den 29.9.2015 av Jan Grönholm, NSL