Falltalsprovtagningen fortsätter på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 10.9. i Ingå av Quarna, sådd den 12.5 på mullrikare jord, uppgick falltalet till bara 167 men fukten uppgick till drygt 35 % och falltalet hade knappast inte ännu hunnit fullbildas. Börja inte tröska för tidigt! Proteinet uppgick till ca 15,2 %. Nya prov, nu av både Zebra och Quarna, togs i dag.

I falltalsprov tagna i vårvete den 14.9. i Pernå hade sorten Zebra, sådd 31.5,ett falltal på 395 och proteinet ca 10,1 % medan sorten Quarna, sådd 24.5, hade ett falltal på 262 och proteinet ca 14,4 %. Fukthalterna uppgick för Zebran till 29 % och för Quarna till 20 % före regnen.

Analyserna görs i år igen av K-Lantbruk i Lappträsk och Västankvarn Försöksgård i Ingå. Vi tackar för samarbetet!

Denna sida är uppdaterad den 11.9.2015 av Jan Grönholm, NSL