Falltalsprovtagningen fortsätter

Falltalen hade hållits rätt oförändrade eller stigit en del i nu rådande torra väder

På måndagen den 29.8. fortsatte falltalsprovtagningen i Ingå och Svartå.

För sorten Helmi, icke svampbekämpad och sådd den 25.5., har värdena hållit sig på följande nivåer:

Datum för provtagningFukthalt FalltalProtein
23.8.2022ca 24 %311drygt 11 %
29.8.2022ca 17%301

För sorten Sibelius, svampbekämpad och sådd den 18.5. i Svartå, har värdena hållits på följande nivåer:

Datum för provtagningFukthalt FalltalProtein
23.8.2022> 29 %375drygt 12 %
29.8.2022ca 21%390Falltalsprovtagningen fortsatte den 30.8. i Pernå.

För sorten Helmi, icke svampbekämpad och sådd den 20.5., har värdena hållit sig på följande nivåer:

Datum för provtagningFukthalt FalltalProtein
23.8.2022ca 15 %212drygt 12 %
30.8.2022ca 18%270

För sorten Iceman, icke svampbekämpad och sådd den 20.5. och med en växttid som sorten Sibelius, har värdena hållits på följande nivåer:

Datum för provtagningFukthalt FalltalProtein
23.8.2022drygt 20 %297drygt 11 %
30.8.2022ca 19%383

Analyserna av proven har gjorts vid NSL LAB av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Denna sida är uppdaterad den 30.8. 2022 av Jan Grönholm, NSL