Falltalsprovtagningen i vårvete är inledd på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 7.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 18.5,ett falltal på 253 medan sorten Amaretto, sådd den 5.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 317

Fukthalten uppgick för Zebrans del till över 30 % pga. en hel del gröna kärnor medan Amarettons fukthalt uppgick till ca 30 %.

 

Falltalsprovtagningen i vårvete inleds nästa vecka i Pernå.

Nya resultat fås på tisdagen.

Analyserna görs vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Denna sida är uppdaterad den 8.9.2017 av Jan Grönholm, NSL