Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter, nu också på Sällskapets östra område.

Falltalsprov tagna i vårvete den 6.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5,ett falltal på 308 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 351. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått tillknappt 15 % och för Quarnas del till drygt 18 %, – m.a.o. höga värden!

Fukthalten uppgick för både Zebras och Quarnas del till kring 20 % efter riklig nattfukt.

I falltalsprov tagna i vårvete i Pernå den 9.9. hade sorten Zebra, sådd den 23.5,ett falltal på 378 medan sorten Quarna, sådd den 16.5.,hade den 9.9. ett falltal på 358. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått tilldrygt 12 % och för Quarnas del till knappt 17 %, – m.a.o. höga värden också i östra Nyland!

Fukthalten uppgick för både Zebras och för Quarnas del till knappt 20 %.

I västra Nyland hade falltalen börjat sjunka, – tidigare regn och nätternas rikliga dagg har börjat påverkat falltalen i sjunkande riktning i proven som togs på torsdagen. I östra Nyland har falltalen hållits rätt oförändrade.

Alltså allt skäl att börja fundera på att tröska också ojämnare mognande bestånd bara fukthalten i den skördade varan går under 25%. Mer eller mindre helt gröna bestånd med fukthalter mellan 25->30 % kan det dock vara bra att vänta med.

Nya prov tas åtminstone i västra Nyland på torsdagen, – antagligen för sista gången denna säsong.

Analyserna görs i allmänhet vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

En del analyser har gjorts av Maatalouspirkka, Lappträsk, – vi tackar för gott samarbete!

 

Denna sida är uppdaterad den 11.9.2018 av Jan Grönholm, NSL