Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 14.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 18.5, ett falltal på 260 medan sorten Amaretto, sådd den 5.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 286.

Fukthalten uppgick för både Zebras och Amarettos del till klart över 30 % pga. regn.

Falltalen i Ingå hade börjat sjunka en del sedan tisdagen och proteinet verkar vara rätt så lågt i båda sorterna.

 

I falltalsprov tagna i vårvete den 15.9. i Pernå hade sorten Zebra ett falltal på 167 medan sorten Quarna, sådd den 13.5., hade ett falltal på 227.

Fukthalten uppgick för både Zebras och Quarnas del till klart över 30 % pga. regn.

Falltalen i Pernå hade sjunkit klart sedan tisdagen och proteinet verkar vara rätt så lågt i sorten Zebra.

 

Analyserna görs vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

 

Denna sida är uppdaterad den 18.9.2017 av Jan Grönholm, NSL