Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område.

I falltalsprov tagna i vårvete den 16.8. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5,ett falltal på 382 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 400. Proteinhalterna uppgick för Zebras del till knappt 15 % och för Quarnas del till drygt 18 %,            – m.a.o  höga värden!

Fukthalten uppgick för Zebras del till knappt 20 % och för Quarnas del till drygt  15 %.

 

I falltalsprov tagna i vårvete den 18.8. i Pernå hade sorten Zebra, sådd den 23.5,ett falltal på 398 medan sorten Quarna hade ett falltal på 399. Proteinhalterna fås senare.

Fukthalten uppgick för Zebras del till ca 21 % och för Quarnas del till ca 17 %.

Överlag hade falltalen ännu stigit och fukthalterna sjunkit.

Analyserna görs i allmänhet vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

En del analyser har gjorts av Maatalouspirkka, Lappträsk, – vi tackar för gott samarbete!

 

Denna sida är uppdaterad den 18.8.2018 av Jan Grönholm, NSL