Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område, – ”dagens regnskur” har äntligen uteblivit!

I falltalsprov tagna i vårvete den 25.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 18.5,ett falltal på 226 medan sorten Amaretto, sådd den 5.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 234.

Fukthalten uppgick för både Zebras och Amarettos del till lite över 20 %.

Falltalen i Ingå hade nu hållits rätt oförändrade och sjunkit bara något sedan torsdagen. Proteinet är rätt så lågt i båda sorterna.

 

I falltalsprov tagna i vårvete den 24.9. i Pernå hade sorten Zebra ett falltal på 163 medan sorten Quarna, sådd den 13.5., hade ett falltal på 197.

Fukthalten uppgick för både Zebras och Quarnas del till knappt 25 %.

Falltalen i Pernå hade hållits rätt oförändrade sedan den 19.9. och proteinet är rätt så lågt i sorten Zebra.

 

Analyserna görs vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

 

Denna sida är uppdaterad den 26.9.2017 av Jan Grönholm, NSL