Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område efter den gångna veckans skyfall på upp till 90 mm i västra Nyland, – lite mindre i östra Nyland:

I falltalsprov tagna i vårvete den 5.10 i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 18.5,ett falltal på 258 medan sorten Amaretto, sådd den 5.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 220.

Fukthalten uppgick för både Zebras och Amarettos del efter skyfallen till runt 40 %.

Falltalen i Ingå hade, otroligt nog, hållits rätt så oförändrade sedan tisdagen. Proteinet är rätt så lågt i båda sorterna.

 

I falltalsprov tagna i vårvete i östra Nyland under veckan hade falltalen tyvärr fortsatt sin jämna nedgång med sjunkande falltal som resultat.

Analyserna görs vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

 

Denna sida är uppdaterad den 7.10.2017 av Jan Grönholm, NSL