Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område, – falltalen håller sig segt på god nivå.

I falltalsprov tagna i vårvete den 3.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5,ett falltal på 346 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 430. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått tillknappt 15 % och för Quarnas del till drygt 18 %, – m.a.o. höga värden!

Fukthalten uppgick för Zebras del till knappt 20 % och för Quarnas del till drygt 15 %, – upptorkandet är segt pga. riklig dagg.

I falltalsprov tagna i vårvete i Pernå den 2.9. hade sorten Zebra, sådd den 23.5,ett falltal på 329 medan sorten Quarna, sådd den 16.5.,hade den 3.9. ett falltal på 358. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått tilldrygt 12 % och för Quarnas del till knappt 17 %, – m.a.o. höga värden också i östra Nyland!

Fukthalten uppgick för Zebras del till ca 23 % och för Quarnas del till 17 %, – upptorkandet är segt också här pga. riklig dagg.

 

Både i västra och i östra Nyland hade falltalen ännu hållits lovande oförändrade, variationerna hålls inom naturlig variation mellan provtagningarna. Det anses att ett falltal som fått bildas ”i lugn och ro” under goda förhållanden ofta håller sig hyfsat rätt länge.

Analyserna görs i allmänhet vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

En del analyser har gjorts av Maatalouspirkka, Lappträsk, – vi tackar för gott samarbete!

 

Denna sida är uppdaterad den 4.9.2018 av Jan Grönholm, NSL