Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område i grödor som inte ännu hunnit påverkas av måndagens regn.

I falltalsprov tagna i vårvete den 20.8. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5, ett falltal på 391 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 420. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått tillknappt 15 % och för Quarnas del till drygt 18 % m.a.o. höga värden!

Fukthalten uppgick för både Zebras och Quarnas del till drygt 25 % efter regn.

I falltalsprov tagna i vårvete den 18.8. i Pernå hade sorten Zebra, sådd den 23.5,ett falltal på 355 medan sorten Quarna, sådd den 16.5., hade ett falltal på 413 vid förnyad analys. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått tilldrygt 12 % och för Quarnas del till drygt 18 %, – m.a.o. höga värden också i östra Nyland!

Fukthalten uppgick för Zebras del till ca 21 % och för Quarnas del till ca 17 %.

Överlag hade falltalen ännu stigit eller hållits rätt oförändrade. Få se hur måndagens regn påverkat falltalen vid nästa provtagningsgång.

Analyserna görs i allmänhet vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

En del analyser har gjorts av Maatalouspirkka, Lappträsk, – vi tackar för gott samarbete!

 

Denna sida är uppdaterad den 22.8.2018 av Jan Grönholm, NSL