Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område i stundvis dimmigt och disigt väder:

I falltalsprov tagna i vårvete den 28.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 18.5,ett falltal på 253 medan sorten Amaretto, sådd den 5.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 250.

Fukthalten uppgick för både Zebras och Amarettos del till runt 20 %.

Falltalen i Ingå hade hållits rätt så oförändrade sedan tisdagen. Proteinet är rätt så lågt i båda sorterna.

 

I falltalsprov tagna i vårvete den 27.9. i Pernå hade sorten Zebra ett falltal på 144 medan sorten Quarna, sådd den 13.5., hade ett falltal på 188.

Fukthalten uppgick för både Zebras och Quarnas del till ca 23 %.

Också falltalen i Pernå hade hållits rätt så oförändrade sedan den 24.9. och proteinet är rätt så lågt i sorten Zebra.

Analyserna görs vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

 

Denna sida är uppdaterad den 26.9.2017 av Jan Grönholm, NSL